Qui trình báo giá khách hàng

Qui trình báo giá khách hàng theo các bước sau:

B1: Nhận thông tin và bản vẽ kiến trúc từ khách hàng (trực tiếp, mail, zalo)

B2: Bóc dự toán khối lượng, thiết kế cửa theo mẫu kiến trúc hoặc thoe mẫu khách hàng đưa ra

B3: Căn cứ mẫu cửa và kích thước trên bản thiết kế và khối lượng dự toán bóc tách tiến hành lập báo giá.

B4: Tiến hành gửi báo giá và bản vẽ thiết kế đến khách hàng

Dịch vụ khác

Đội ngũ hỗ trợ

Tư vấn

Tư vấn

0935997938 - Mr. Thắng
Hỗ trợ

Hỗ trợ

0931637399 - Mr. Trình

Đối tác